Casio - Kajdík

Casio - Kajdík

Díky němu jsem zjistila, že to není můj první špic, protože Rony má k této rase hodně blízko. Formát A4, kresba tužkou.